Основні показники діяльності Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком

Дані про роботу стаціонару та допоміжних відділень КЗ СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» за 2018 рік

Дані про роботу стаціонару та допоміжних відділень Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни

п/п

Показники

2017 рік

1.

Кількість поступивших хворих

4455

2.

Кількість виписаних хворих

4426

3.

Померло

23

4.

Проведено ліжко-днів

74713

5.

% виконання плану ліжко-днів

95,54

6.

Середнє перебування хворого на ліжку

16,78

7.

Зайнятість ліжка

324,84

8.

Обіг ліжка

19,34

9.

% обсягу фізметодами лікування

95,35

10.

Кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-го пролікованого хворого у фізіотерапевтичному кабінеті

32,65

11.

Кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-го пролікованого у госпіталі

31,13

12.

% обсягу лікувальною фізкультурою

64,73

13.

Кількість занять лікувальною фізкультурою на

1-го хворого у кабінеті

8,72

14.

Кількість занять лікувальною фізкультурою на

1-го хворого пролікованого у госпіталі

5,64

15.

Кількість функціональних методів обстеження на

1-го хворого пролікованого в госпіталі

1,49

16.

Кількість лабораторних аналізів на 1-го хворого пролікованого у госпіталі

23,75

17.

Кількість аналізів на 1 ліжко-день

1,41

18.

Кількість рентген – досліджень на 100 стаціонарних хворих

60,17

Основні показники діяльності Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком.

п/п

ПОКАЗНИКИ

2016 рік

2017 рік

1.

Кількість ліжок

230

230

2.

Кількість ветеранів війни на початок звітного року

43272

41304

3.

Кількість ветеранів війни на кінець звітного періоду

41304

37256

4.

Забезпеченість госпітальними ліжками на 10000 ветеранів (на кінець звітного періоду)

55,7

61,7

5.

Проліковано хворих

4133

4449

6.

Використано ліжковий фонд (в %)

92,21

95,54

7.

Середнє число днів роботи ліжка

313,50

324,84

8.

Середня тривалість перебування хворого на ліжку

17,46

16,78

9.

Обіг ліжка

17,97

19,34

10.

Лікарняна летальність

0,60

0,5

11.

Хірургічна активність

49,43

41,34

12.

Кількість аналізів на одного хворого

23,83

23,75

13.

Питома вага біохімічних аналізів

34,7

36,79

14.

Відсоток обсягу функціональними методами обстеження

100

100

15.

Кількість функціональних обстежень на одного хворого

1,51

1,49

16.

Рентген дослідження на 100 стаціонарних хворих

57,95

60,17

17.

Відсоток обсягу фізіотерапевтичним лікуванням

95,04

95,35

18.

Кількість фізіотерапевтичних процедур на одного стаціонарного хворого

32,27

31,13

19.

Відсоток обсягу лікувальною фізкультурою

66,56

64,73

20.

Кількість процедур лікувальної фізкультури на одного стаціонарного хворого

7,58

5,64

21.

Кількість консультативно-методичних виїздів

37

37

22.

Виїзди лікарів-організаторів

17

22

23.

Перевірено:

– ЦРЛ;

20

18

– СДЛ, СЛА;

16

16

– ФАП, ФП;

9

9

– інші

10

11

24.

Проконсультовано хворих

751

700

25.

Відібрано на госпіталізацію

349

370

26.

Внесено пропозицій

136

140

27.

Підготовлено інструктивно-інформаційних матеріалів, інформаційних листів

14

11

28.

Підготовлено матеріалів для розгляду на колегіях, оперативних нарадах при начальнику УОЗ

4

4

29.

Впроваджено нових методик

26

23

30.

Економічна ефективність нововведень

141059,35

127891,93

31.

Фінансування:

– заплановано коштів (тис. грн.);

25340,7

29691,3

– профінансовано (тис. грн.);

25211,7

29567,8

– відсоток фінансового забезпечення;

99,5

99,6

– вартість медикаментозного забезпечення із розрахунку на один ліжко/день (грн.);

53,94

49,7

– вартість харчування на одного хворого в день (грн.);

39,74

39,64

– загальна сума позабюджетних надходжень

(тис. грн.);

358,9

220

32.

Фактичні витрати на одного ветерана по районах:

– пільговими рецептами (грн.);

39,02

45,13

– зубним протезуванням (грн.)

26,15

31,53

33.

Фактичні витрати на одного ветерана по СДЛ:

– пільговими рецептами (грн.);

35,37

34,21

– зубним протезуванням (грн.)

20,53

18,26

34.

Фактичні витрати на одного ветерана по УОЗ СМР:

– пільговими рецептами (грн.);

38,09

90,30

– зубним протезуванням (грн.).

95,05

89,86

35.

Фактичні витрати на одного ветерана в середньому по області:

– пільговими рецептами (грн..);

38,84

53,69

– зубним протезуванням (грн..).

39,93

43,66

36.

Вартість стаціонарного лікування по районах:

– медикаменти (грн.);

17,87

22,47

– харчування (грн.)

16,62

20,36

37.

Вартість стаціонарного лікування по СДЛ:

– медикаменти (грн.);

9,02

13,85

– харчування (грн.)

8,86

17,84

38.

Вартість стаціонарного лікування по УОЗ СМР:

– медикаменти (грн.);

10,04

47,92

– харчування (грн.)

4,33

45,90

39.

Вартість стаціонарного лікування по обласним закладам:

– медикаменти (грн.);

46,45

44,29

– харчування (грн.)

36,24

36,38

40.

Вартість стаціонарного лікування в середньому по області:

– медикаменти (грн.);

34,90

37,41

– харчування (грн.)

27,96

31,70

 

16