Завідувач лабораторії – Близнюк Інна Олександрівна

Клініко-діагностична лабораторія є самостійним підрозділом КНП СОР «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни», розташована на першому поверсі двоповерхового корпусу. В КДЛ працюють 2 лікарі – завідувач лабораторії та лікар-лаборант Кузьменко Валерія Валентинівна, біолог – Підлужна Анна Олегівна, 5 лаборантів та 1 молодша медична сестра.

Основними завданнями клініко-діагностичної лабораторії є:

 • проведення лабораторних досліджень, що мають найбільшу діагностичну і аналітичну надійність згідно переліку та затвердженої Галузі атестації;
 • забезпечення високої якості досліджень шляхом проведення систематичного контролю якості виконання вимірювань;
 • впровадження в практичну діяльність прогресивних форм роботи щодо системи лабораторного обслуговування у відповідності із сучасними досягненнями медичної науки та техніки, нових методів лабораторної діагностики;
 • постійно підвищувати кваліфікацію фахівців для забезпечення надання якісної та своєчасної інформації з лабораторної діагностики.

Діяльність лабораторії проводиться згідно методик, затверджених діючими наказами МОЗ України, методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій до наборів реагентів. Застосування засобів вимірювальної техніки відповідає вимогам методик виконання вимірювань.

Дослідження, які виконує клініко-діагностична лабораторія:

 • гематологічні;
 • загальноклінічні;
 • біохімічні;
 • імунологічні.

І. Гематологічні дослідження

 1. Визначення гемоглобіну.
 2. Підрахунок кількості еритроцитів, еритрограма (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита).
 3. Визначення гематокритної величини.
 4. Підрахунок кількості лейкоцитів.
 5. Підрахунок лейкоцитарної формули.
 6. Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограма (визначення тромбокриту, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів).
 7. Визначення швидкості зсідання еритроцитів (ШЗЕ).
 8. Визначення часу кровотечі.
 9. Визначення часу згортання.
 10. Дослідження крові на малярію.

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичному аналізаторі SINNOWA HB-7021, що дозволяє одночасно проводити 19 параметрів вимірювання. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.

ІІ. Загальноклінічні дослідження

 1. Визначення фізичних властивостей сечі.
 2. Визначення відносної густини сечі.
 3. Визначення рН сечі.
 4. Виявлення та кількісне визначення білка у сечі.
 5. Виявлення та кількісне визначення глюкози, у сечі.
 6. Виявлення кетонових тіл.
 7. Виявлення жовчних пігментів.
 8. Мікроскопічне дослідження осаду сечі.
 9. Кількісне визначення формених елементів сечі методами Нечипоренка та Аддіса-Каковського.
 10. Дослідження сечі методом Зимницького.
 11. Дослідження калу на наявність гельмінтів, їх фрагментів, личинок та яєць.
 12. Дослідження калу на приховану кров.

ІІІ. Біохімічні дослідження

 1. Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АсАТ, АлАТ, ГГТ, лужної фосфатази).
 2. Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПдНЩ).
 3. Визначення концентрації загального білка.
 4. Визначення концентрації глюкози в крові.
 5. Визначення концентрації білірубіну та його фракцій.
 6. Визначення концентрації сечовини, креатиніну, сечової кислоти.
 7. Тимолова проба.
 8. Визначення показників системи гемостазу (концентрація фібриногену, протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНО, тромбіновий час, АЧТЧ).

IV. Імунологічні дослідження

 1. Визначення групи крові та резус-фактора.
 2. Визначення ревматоїдного фактора.
 3. Визначення С-реактивного білка.
 4. Визначення антистрептолізина-О.