Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом. 

Госпіталь забезпечує спеціалізовану багатопрофільну кваліфіковану стаціонарну, консультативну, організаційно-методичну допомогу населенню області з питань медико-профілактичного забезпечення ветеранів війни та осіб, які згідно чинного законодавства мають право на пільги.

Розміщений на площі у 6 гектар, більше половини якої займає власний парк. У госпіталі розгорнуто 5 лікувальних відділень на 230 ліжок, приймальне, поліклінічне та фізіотерапевтичне відділення, клініко-діагностична лабораторіярентгенкабінет.

Щороку понад 4 тисячі ветеранів війни лікуються у стаціонарі закладу, близько 500 особам проводяться оперативні втручання. Сумський обласний клінічний госпіталь широко відомий за межами області. Щодня у госпіталь поступає близько 20 осіб. У закладі наявна інформація для пацієнтів: заклад оснащений вказівниками, на стендах розміщені пам’ятки для пацієнтів. Під час очікування можна ознайомитись з правилами перебування у закладі, порядком відвідування хворих, наочною санітарно-освітньою інформацією.

Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни визначений координатором з організації у Сумській області медичної допомоги учасникам антитерористичної операції, яких на кінець 2017 року по Сумській області налічується близько 10000 осіб. З жовтня 2014 року у госпіталі проліковано
1870 учасників АТО.

Лікувально-діагностичний процес базується на дотриманні затверджених міжнародних протоколів і стандартів обстеження та лікування, виконання яких постійно контролюються управлінням закладу.

У закладі постійно приділяється увага тактовному спілкуванню з хворими та їх родичами, вивчається та аналізується думка пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги. Запроваджено анонімне опитування всіх пацієнтів. Отримані відповіді аналізуються і застосовуються для підвищення якості медичної допомоги.

У Сумському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни проводиться активна педагогічна діяльність: підготовка лікарів-інтернів, студентів, бакалаврів Сумського медичного коледжу. Заклад є навчальною базою по підготовці фахівців медичного інституту СумДУ та медичного коледжу.

На базі госпіталю функціонує цикл пропедевтики внутрішніх хвороб кафедри сімейної медицини медичного інституту СумДУ, який очолює доктор медичних наук, професор Атаман Юрій Олександрович.

У закладі працює 26 лікарів, з них 1 кандидат медичних наук, Заслужений лікар України. Атестаційні категорії мають 20 лікарів, що становить 80% від загальної чисельності, питома вага серед них з вищою та першою категоріями становить 95%.

Штатні посади молодших спеціалістів з медичною освітою укомплектовані на 96,1%, з них атестовано 77 осіб (100%), мають вищу і першу кваліфікаційні категорії – 68%.

Проводиться науково-практична робота за різними напрямками. Лікарі та середній медперсонал беруть участь у конференціях та симпозіумах різних рівнів, їх праці друкуються у наукових виданнях. Ведеться робота з впровадження сучасних методик лікування хвороб системи кровообігу.

У закладі є рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочих місця, який дозволяє проводити такі обстеження як рентгенографія, рентгеноскопія, лінійна томографія всіх органів. Поліпозиційний стіл дає змогу обстежувати пацієнта у різній площині – горизонтальній та вертикальній, значною перевагою комплексу є низьке променеве навантаження на пацієнта та медичний персонал. Щодня на рентгенодіагностичному комплексі виконується близько 20 обстежень.

Адміністрацією закладу велика увага приділяється створенню комфортних умов перебування для пацієнтів та їхній безпеці. Для проведення кисневої терапії відділення анестезіології та інтенсивної терапії оснащено двома кисневими концентраторами.

З використанням державних та залучених коштів проведено капітальні ремонти «режимних» кабінетів – операційного блоку, маніпуляційних, перев’язувальних, буфетних, їдалень, а також санітарних вузлів, ванних кімнат у всіх відділеннях госпіталю, кабінетів бальнеолікуванння, капітальні ремонти кабінетів поліклінічного відділення. Постійними шефами кардіологічного відділення ПАТ «Сумихімпром» у 2008 році проведено капітальний ремонт у відділенні з закупівлею меблів, м’якого інвентарю, холодильників. Також, відремонтовано неврологічне відділення та проводиться ремонт у терапевтичному відділенні.

Останнім часом у медичній практиці все ширше використовуються новітні інформаційні технології. Запроваджено комп’ютерний облік хворих, які поступають на лікування у заклад. Організовано доступ працівників адміністрації, інформаційно-аналітичного відділу, бухгалтерії та економічної служби до мережі Інтернет.