Вимоги законодавства, яке регулює порядок позбавлення пацієнтів від хронічного болю  з використанням сучасних методів і препаратів

Організація надання медичної допомоги

Збір даних у сфері паліативної допомоги

Контроль болю Адаптована клінічна настанова на доказах 

Лікарські засоби в паліативній та хоспісній допомозі

Інформована згода на госпіталізацію пацієнта, що потребує паліативної допомоги в умовах стаціонару

Щорічна доповідь уповноваженого з прав людини

Уніфікований клінічний протокол лікування хронічного болю