Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Ліцензія МОЗ України на медичну практику №197253 від 13.06.2013

Ліцензія на наркотичні засоби №18 від 31.03.2016 до 31.03.2021

Ліцензія з використання джерел іонізуючого випромінювання № ОВ 070378, термін дії ліцензії подовжено до 07 грудня 2021 р.

Акредитаційний сертифікат: ОЗ №001483, строк дії сертифіката з 13.12.2018 по 13.12.2021 р.