Згідно із Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” пацієнти мають такі обов’язки:

  1. піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
  2. проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
  3. надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані;
  4. виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я;
  5. у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.