Ознайомитися з повним текстом статті

Резюме. Наприкінці 2012 р. в Україні офіційно започатковано процес стандартизації медичної допомоги, в основу якого покладено створення медико-технологічних документів (МТД), що базуються на засадах доказової медицини з урахуванням найкращих світових практик. Виконання вимог МТД — обов’язкове для всіх практикуючих лікарів, незалежно від закладу, в якому вони працюють, а також фізичних осіб-підприємців. Редакція «Українського медичного часопису» підготувала більш зручну форму інформації щодо необхідних дій лікарів загальної практики — сімейної медицини, лікарів-терапевтів, дільничних лікарів, лікарів спеціалізованих лікувальних закладів (хоспісів, відділень паліативної допомоги онкологічних та багатопрофільних лікарень), лікарів-онкологів та інших медичних працівників, що надають паліа­тивну допомогу пацієнтам на термінальній стадії розвитку хвороби, при наданні медичної допомоги пацієнтам із хронічним больовим синдромом відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 25.04.2012 р. № 311, підготовленого мультидисциплінарною робочою групою, до складу якої входили фахівці зі спеціальностей «Онкологія», «Паліативна та хоспісна медицина», «Анестезіологія», «Наркологія», «Клінічна фармакологія», за методичної підтримки Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр МОЗ України».